SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1898848
Szkoła w ruchu Zajęcia z elementami gimnastyki artystycznej. Lekcja w-f na basenie Tor przeszkód na lekcjach wychowania fizycznego. Spotkanie z panią pielęgniarką. Polonez Lekcja w klasie IIIb

Szkoła w ruchu

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła w ruchu logo

List intencyjny

 

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.

List intencyjny (pdf)  ------->    http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/images/pliki/list_intencyjny_podpis.pdf

 

Jeśli Państwa organizacja (organ służby publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa) decyduje się przystąpić do Koalicji na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów, prosimy o przesłanie skanu podpisanego listu intencyjnego, loga i nazwy na adres:szkolawruchu@men.gov.pl

 

Będzie to dla Ministerstwa Edukacji Narodowej równoznaczne z deklaracją przystąpienia i akceptacją wszystkich zapisów porozumienia - a Państwa logo i nazwa zostanie upublicznione wśród Koalicjantów Szkoły w Ruchu na stronie www.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
    ul. Armii Krajowej 10a
    59-900 Zgorzelec
    e-mail
    szkolpod3@wp.pl
  • 75-77 52 369

Galeria zdjęć