SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1898842

Klub Przodujących Szkół

.

                          

Jest to ogólnopolski ruch społeczny działający w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Inicjatorem jego powstania w 1986 był profesor Mikołaj Kozakiewicz.
Klub zrzesza szkoły, które osiągają znaczące sukcesy organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Zajmuje się promowaniem aktywności szkół członkowskich, upowszechnianiem ich dorobku, wspomaganiem nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, organizowaniem warsztatów i obozów.Aby zostać członkiem, szkoła musi być wyróżniającą się placówką, wspomagającą rozwój swoich uczniów.
„CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ, TO WIELKI ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE"

Klub działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole od 1986 roku, promując szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, wartościową moralnie i pedagogicznie inicjatywą twórczą w zakresie uspołeczniania szkoły i harmonizacji jej pracy.

Klub wspiera inicjatywy i aktywność wychowawczą, stwarza możliwości wymiany najlepszych doświadczeń i upowszechniania dorobku szkół,
inicjowanie, krzewienie i wspomaganie twórczych rozwiązań pedagogicznych, popieranie przedsięwzięć pedagogicznych w zakresie wypracowania indywidualnego oblicza i charakteru szkoły.

Do Klubu mogą kandydować szkoły legitymujące się wspólnym i trwałym dorobkiem całej społeczności w realizacji podstawowych celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, dobrą atmosferą i kulturą pracy, indywidualnym obliczem pedagogicznym, czystością, ładem i porządkiem, wysokim poziomem estetycznym, zdrowym klimatem moralnym, kształtowaniem postaw społecznych obywatelskich i patriotycznych, dobrymi wynikami dydaktycznymi, tworzeniem
warunków rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, zapobieganiem niepowodzeniom dydaktycznym i trudnościom wychowawczym.

Szkoła należąca do Klubu będzie miała możliwości:

--popularyzowania swego dorobku oraz jego twórców,

--wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestnikami Klubu,

--uczestniczenia w opracowaniu i konsultacji ważnych dokumentów i decyzji dotyczących systemu edukacji narodowej,

--korzystania z krajowych i międzynarodowych kontaktów nauczycieli i młodzieży,

--uczestniczenia w akcji letniej organizowanej przez Stowarzyszenie,

--korzystanie z pomocy materialnej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie.

Przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół ogłaszane jest w środkach masowego przekazu i odbywać się będzie w sposób uroczysty poprzez wręczenie aktów członkowskich przedstawicielom społeczności szkolnych.

18 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu odbyła się uroczystość przyjęcia naszej Szkoły do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół ( jako pierwsza Szkoła w Zgorzelcu zostaliśmy przyjęci do tego klubu). „CZŁONKOSTWO W KLUBIE PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ, TO WIELKI ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE", ponieważ Klub zrzesza szkoły, które osiągają sukcesy organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
    ul. Armii Krajowej 10a
    59-900 Zgorzelec
    e-mail
    szkolpod3@wp.pl
  • 75-77 52 369

Galeria zdjęć