SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1898866
O WSPÓŁPRACY WSPÓŁPRACA Z TIERPARK GOERLITZ WSPÓŁPRACA Z NIKOLAISCHULE-GRUNDSCHULE GOERLITZ

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA

O WSPÓŁPRACY

Egzystencja w mieście granicznym,(jakim jest Zgorzelec czy Gorlitz) sprawiła,że porozumiewanie się w języku sąsiadów stało się codziennością.

Naukę języka obcego najlepiej rozpoczynać w młodszym wieku szkolnym,gdy dzieci mają jeszcze słuch fonematyczny,który zanika ok.12 roku życia.

Aby doskonale porozumiewać się w języku obcym,najlepiej uczyć się poprzez praktyczne porozumiewanie się oraz działanie.Poza tym małe dzieci nie mają zahamowań i dzięki temu łatwiej przekroczają bariery językowe.

Program współpracy polsko - niemieckiej ma służyć doskonaleniu umiejętności językowych poprzez wspólną zabawę. Uwzględnia też elementy edukacji ekologicznej. Realizując program można uczynić dużo dobrego dla środowiska, a przez to dla człowieka, który bez przyrody nie może żyć.

Grupa współpracująca powinna się zintegrować,nawiązać przyjaźnie w kilku plaszczyznach :

 • między dziećmi,
 • rodzicami,
 • nauczycielami,
 • dyrektorami

​​​

Cel ogólny programu
Głównym celem programu jest nauka języka sąsiadów .

 

Cele szczegółowe.

 • Nawiązanie stałej współpracy i integracja uczniów z klas I - III ( ze szkół polskiej i niemieckiej ).
 • Kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się w języku obcym.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nowe : pojęcia,wyrażenia i zwroty.
 • Poznanie kultury i tradycji innego narodu.
 • Sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce.
 • Nauka prawidłowej wymowy.
 • Organizowanie sytuacji pobudzających dzieci do aktywności twórczej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej ciała.
 • Nauka wierszyków,piosenek i różnych tańców.
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci.
 • Kształcenie myślenia,spostrzegania oraz posługiwania się warsztatem malarskim.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
  ul. Armii Krajowej 10a
  59-900 Zgorzelec
  e-mail
  szkolpod3@wp.pl
 • 75-77 52 369

Galeria zdjęć