SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1898806

WF z KLASĄ

Nagłówek

Trzecia edycja programu WF z Klasą została zakończona. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem szkół (3000 placówek). Udało się nam wspólnie wiele zrobić i nasza szkoła otrzymała certyfikat ukończenia III edycji programu

WF z Klasą.

Dyplomami zostali również wyróżnieni nasi nauczyciele wychowania fizycznego :

Olga Michajlidu-Jeleń – koordynator programu w naszej szkole, Ewa Sobkiewicz

i Dariusz Florek– nauczyciele wspomagający realizację programu .

GRATULUJEMY przede wszystkim uczniom, którzy dzielnie realizowali poszczególne zadania programowe.

                                                                     

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
    ul. Armii Krajowej 10a
    59-900 Zgorzelec
    e-mail
    szkolpod3@wp.pl
  • 75-77 52 369

Galeria zdjęć