SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 2114316
PROGRAM MAŁY MISTRZ ,,MAŁY MISTRZ" W TRÓJECZCE SPRAWNOŚC TANCERZA

MAŁY MISTRZ

PROGRAM MAŁY MISTRZ

OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM  "MAŁY  MISTRZ"

 

                                                                   

„ Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,

                                                                                                        ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.                              

                                                                 Wojciech Oczko

Ten nowy program, do którego przystąpiła nasza szkoła, dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, z dniem 1 września 2014r. rozpoczął swoją realizację w klasie 1e. Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu jest Ewa Sobakiewicz- nauczyciel wychowania fizycznego oraz Teresa Kulesza- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Celem programu jest:

- zaproponowanie różnorodnych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową

- zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej

- rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo- ruchowej mającej istotne znaczenie w w1ykonywaniu czynności manualnych ( pisanie, rysowanie, wycinanie itp.)

- monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych

- przygotowanie do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej i wyboru ulubionego rodzaju sportu.

Myślą przewodnią PROGRAMU MAŁY MISTRZ jest zachęcenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego w możliwie jak najatrakcyjniejszej formule. Oprócz tego program w swoim założeniu ma odwrócić niekorzystny trend zmniejszającej się sprawności dzieci i zwiększający się odsetek uczniów nie uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego. Bardzo ważnym elementem programu jest zintegrowanie zajęć ruchowych  z innymi zadaniami edukacyjnymi zapisanymi w nowej podstawie programowej.

W wyniku realizacji programu szkoła otrzymała komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci, a same dzieci legitymacje z wlepkami    ( odznakami zdobytych sprawności).

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
    ul. Armii Krajowej 10a
    59-900 Zgorzelec
    e-mail
    szkolpod3@wp.pl
  • 75-77 52 369

Galeria zdjęć